2018

Зміст

Титул і зміст збірника

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018
PDF

Статті

Halyna Bezsonova
PDF
5-8
Tetiana Betsenko
PDF
8-13
Anzhelika Hrebeniuk
PDF
13-19
Tetiana Demchuk
PDF
19-23
Olena Dzherikh
PDF
23-26
Olha Zaluzhna
27-30
Anna Izmalkova
PDF
30-34
Olena Korzh
PDF
34-38
Yuliia Kulibabchuk, Larysa Drobakha
PDF
38-41
Anastasiia Melchakovska
PDF
41-46
Daria Panova, Inna Zabuzhanska
PDF
46-48
Anna Popova
PDF
49-51
Larysa Rudnitska
PDF
51-55
Dmytro Matiiuk, Maryna Skakun
PDF
56-59
Vladyslava Sokolova
PDF
59-63
Olesіa Savrasova, Natalia Striuk
63-66