Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Сенів М. Г. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романських мов та світової літератури ДонНУ імені Василя Стуса (відповідальний редактор)
Оленяк М. Я. - кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса
Білецька О. В. - кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри германської філології ДонНУ імені Василя Стуса
Залужна О. О. - кандидат філологічних наук, в.о. завідувача кафедри англійської філології ДонНУ імені Василя Стуса
Ігнатенко Д. Є. - старший викладач кафедри романських мов та світової літератури ДонНУ імені Василя Стуса (заступник відповідального редактора)