Специфіка внутрішньої організації іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові.

Автор(и)

  • Olena Biletska Вінниця

Анотація

Мета пропонованого дослідження полягає у вивченні специфіки внутрішньої організації іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові. Мета передбачає вирішення таких завдань: скласти корпус іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові; проаналізувати специфіку структурної організації трикомпозитів, в цілому, та їхніх безпосередніх складників (БС), зокрема; систематизувати моделі складних іменників відповідно до розгалуженості БС; описати структурні типи іменникових трикомпозитів відповідно до частиномовної приналежності основ у їхньому склад; визначити основні тенденції внутрішньої організації складних іменників у сучасній німецькій мові. Об’єктом дослідження є іменникові трикомпозити у сучасній німецькі мові, напр.:der National-preis-träger ‘лауреат національної премії’, das Deutsch-lehr-buch ‘підручник з німецької мови’. Предмет дослідження – структурна організація зазначених одиниць. Матеріалом дослідження слугує корпус трикомпозитів, дібраних методом суцільної вибірки з електронного тлумачного словника сучасної німецької мови Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Інвентар лексем складають 5733 одиниці.

Посилання

Ortner, L., Müller-Bollhagen, E., Ortner, H., Wellmann, H., Pümpel-Mader, M., Gärtner, H. (1991). Substantivkomposita (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen. – 1) // Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache; eine Bestandsaufnahme des Instituts für Deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck. Vierter Hauptteil Sprache der Gegenwart, Bd. LXXIX. Berlin; New York: de Gruyter.

Білецька О. В. Іменникові трикомпозити в середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мовах. Донецьк, 2013. 21 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті