Фразеологізми на позначення гніву в англійській, німецькій, російській та українській мовах.

Автор(и)

  • Daryna Ihnatenko Вінниця

Анотація

Обʼєктом пропонованого дослідження є фразеологічні одиниці (далі ФО), які позначають психо-емоційний стан гніву, в якому перебуває людина, а предметом семантика означених ФО, а саме типи метафоричних і метонімічних моделей (далі ММ), за якими формується значення фразеологізмів. Психоемоційний стан розглядається як певний психічний процес, що має обмежену тривалість, в якому проявляються різні почуття суб’єкта (гнів, страх та ін.), що мають різні форми фізіологічного вираження (сльози, тремтіння та ін.). Лінгвістичне вивчення емоцій спирається на психологічну основу. Врахування психологічних особливостей і критеріїв виокремлення та розмежування різних емоцій допомагає описати специфіку вираження їх у мові. Людські емоції та емоційні стани психологи поділяють на позитивні й негативні. До базових негативних емоцій відноситься і гнів, оскільки ця емоція має руйнівний вплив як на людину, яка в ньому перебуває, так і на її оточення.

Посилання

Голованивская, М. К. (2009) Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских. М.: Языки славянской культуры,. 376 с.

Экман, П. (2010) Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. СПб. 182 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті