Маніпулятивна функція аргументації в сучасному англомовному газетному дискурсі.

Автор(и)

  • Hanna Kryshtaliuk Кам’янець-Подільський

Анотація

Актуальність дослідження визначається зацікавленням науковців міждисциплінарним вивченням аргументації на перетині лінгвістики, дискурсології та когнітології.

Посилання

Белова, А.Д. (1997) Лингвистические аспекты аргументации : монография. Киев : ИИА Астрея. 311с.

Лойша, М.М. (2005) Стратегии аргументации в американском научногуманитарном дискурсе : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. філол. наук : 10.02.04. Минск. 18 с.

Мелик-Гайказян, И. В. (1997) Информационные процессы и реальность. Москва : Наука. 129 с.

FМiorin, J.L. (2014). Argumentation and Discourse. Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, 9 (1). http: // dx.doi.org/10.1590/S2176-4573201400100005.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті