Каузативні конструкції з конкретизацією семантики об’єкта каузативної ситуації.

Автор(и)

  • Vladyslava Sokolova Вінниця

Анотація

Об’єктом дослідження є каузативні конструкції (далі КК) в англійській та українській мовах, напр. англ. to make smb do smth ‘змусити кого-небудь робити що-небудь’, to throw smth at smb ‘кинути що-небудь в кого-небудь’, to cause smb to do smth ‘змушувати кого-небудь робити що-небудь’; укр. змусити кого-небудь робити що-небудь, штовхнути кого-небудь рукою.

Предметом є семантика КК в англійський та українській мовах.

Мета полягає у проведенні семантичного аналізу одиниць дослідження та визначенні спільних і відмінних ознак англійських та українських КК з конкретизацією об’єкта каузативної ситуації.

Посилання

Арутюнова, Н. Д. (2009) Предложение и его смысл: Логикосемантические проблемы [6-е изд.]. М.: УРСС. 383 с.

Залужна, О. О. (2019) Лексико-семантичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах: монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). / О. О. Залужна ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 314с.

Shibatani, M. (1976) Causativization. Syntax and Semantics. [M. Shibatani (ed.)]. N.Y., San Francisco, London : Academic Press. Vol. 5. P. 239–294.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті