Переклади Бориса Грінченка: націокультурні акценти дослідження.

Автор(и)

  • Alla Khoptiar Кам’янець-Подільський

Анотація

Наполегливий поступ українського художнього перекладу ХІХ ст. відобразив у сконцентрованому вигляді різні етапи історії національного перекладацтва. Перекладам першої половини ХІХ століття була притаманна українізація та травестування оригіналів у переспівах. Загалом, як зазначив (Хороб, 2005) «процес «приживлення» на новому ґрунті інонаціональних явищ» проходить без будь-якої зміни оригіналу (мовної, стильової, формотворчої та ін.) або ж завдяки певній їх інтерпретації в ідейно-естетичному перекладі з його органічною рецепцією у тому чи іншому середовищі» (299). (Лановик, 2002) слушно наголошує, що перекладач має ніби “розщепити” єдність форми і змісту оригіналу і синтезувати їх у нову єдність, залишився цілісний художній образ твору» ( 273). Проте, саме кінець ХІХ – початок ХХ ст. вирізняється не тільки переспівами й варіаціями на тему творів світового літературного спадку, а й майстерними для тогочасної та навіть наступної доби перекладами, до створення яких долучився Б. Грінченко.

Посилання

Зорівчак, Р. (2007) Читаючи історію свого народу. Всесвіт. № 11–12. С. 174–77.

Іванишин, П. (2005) Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти). Дрогобич : ВІДРОДЖЕННЯ. 308 с.

Лановик, М. (2002) Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій. Літературознавча компаративістика. Тернопіль: РВВ ТДПУ. С. 272–309.

Науменко, А. М. (2005) Філологічний аналіз тексту. (Основи лінгвопоетики). Вінниця : Нова книга. 416 с.

Хороб, С. (2005) Методологічні концепції інонаціонального буття літературно-мистецького твору: аспекти компаративістського дослідження. Українство: національно-духовні виміри. Івано-Франківськ. С. 299–312.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті